BẢNG TIN VNZIM

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG NHẬP

Lưu Ý: Nếu Không Đăng Nhập Được Có Thể Do
 • Bạn nhập sai Email, SĐT hoặc Mật Khẩu.
 • Account đã bị Check Point (xác minh hình ảnh bạn bè hoặc ngày sinh) vì lần đầu đăng nhập tại hệ thống. Bạn vui lòng truy cập vào Facebook.com đê xác minh sau đó chọn "Đây là tôi" và tiếp tục thực hiện đăng nhập lại.
 • Account bạn sử dụng bảo mật xác minh 2 bước, vui lòng truy cập Facebook.com xác minh địa điểm, chọn "Lưu trình duyệt" hoặc tắt chế độ bảo mật này rồi quay lại để tiến hành đăng nhập.
 • Nếu đăng nhập bằng số điện thoại thì thay số "0" đầu tiên thành "84". Ví dụ số điện thoại 0971512191 thì thay thành 84971512191.
 • Hệ thống sẽ không lưu tài khoản của bạn cũng như sẽ bảo mật token của bạn 1 cách tuyệt đối.
 • Mật khẩu có kí tự đặc biệt sẽ không thể đăng nhập.

Hướng Dẫn
Lưu Ý: Khi Đăng Nhập Bằng Token
 • Bạn sẽ bị giới hạn một số tính năng tại hệ thống.
 • Các chức nằng như bot like, bot comment sẽ nhanh die token hơn.

Lấy Token Hướng Dẫn Đăng Nhập

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG?Các điều cần lưu ý để có thể sử dụng auto tại hệ thống của chúng tôi

 • Năm sinh của nick sử dụng cần thiết lập đủ hoặc trên 18 tuổi.
 • Vào Thiết lập. Tại mục "Ai có thể theo dõi tôi" chọn Tất cả mọi người hoặc Everyone
 • Các bài viết của bạn phải được đặt ở chế độ Mọi người. Thiết lập
  (Cài đặt này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi bạn thiết lập. Đối với các bài đăng trước đó bạn phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng)
 • Vào Thiết lập. Tại mục "Bình luận của người theo dõi" chọn Tất cả mọi người hoặc Everyone

Vui lòng đợi ...